PWIK - Strona główna

UE

AWARIE/MODERNIZACJE

DANE ADRESOWE

LOGOWANIE DO EBOK PODANIE ODCZYTU


A

* Połączenia na numer alarmowy 994
zostaną automatycznie przekierowane
do najbliższej
jednostki pogotowia
wodociągowego.Połączenia wykonane
na terenie Czechowic-Dziedzic
przekierowane są do czechowickich
wodociągów

Aktualności

Wykonujemy przyłącza na zlecenie inwestora prywatnego

2020-05-29

 

INFORMACJA

o kompleksowej budowie sieci i/lub przyłącza
wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

 

NA NASZE PRZYŁĄCZA UDZIELAMY 5 LETENIEJ GWARANCJI

OPŁATĘ ZA WYKONANIE USŁUGI MOŻEMY ROZŁOŻYĆ NA RATY !!!

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuje, że na zlecenie Inwestora świadczy usługę kompleksowej budowy sieci i/lub przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.

 

Oferta obejmuje: indywidualną bezpłatną wycenę budowy sieci i/lub przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego, zakup niezbędnych materiałów, budowę sieci i/lub przyłącza, obsługę geodezyjną dla realizowanego zadania,  przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

 

Warunkiem przyjęcia zlecenia przez PWiK w Czechowicach - Dziedzicach wybudowania sieci i/lub przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego jest:

 

1. złożenie przez Inwestora WNIOSKU o dokonanie wyceny budowy przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, którego nieodzownym załącznikiem jest uzgodniona dokumentacja projektowa przez PWiK i/lub PIM (Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach),

2.akceptacja przez Inwestora otrzymanej wyceny budowy sieci i/lub przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego,

3.  podpisanie Umowy przyłączeniowej do sieci, z przedsiębiorstwem PWiK i/lub PIM,

4. złożenie do PWiK zlecenia, na realizację budowy przyłącza/sieci oraz podpisanie umowy z PWiK, na realizację budowy sieci i/lub przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.

5. w przypadku budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej konieczne jest dostarczenie prawomocnej decyzji administracyjnej pozwalającej rozpoczęcie robót budowlanych dla przedmiotowej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wraz z dokumentacją projektową i dziennikiem budowy.

 

Wszelkie informacje związane z możliwością budowy sieci i/lub przyłączy wodociągowych
i kanalizacyjnych można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Czysta 5, w Dziale Eksploatacji Sieci lub pod numerem telefonu 32 733 34 40 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Wniosek o wycenę budowy sieci/przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o. zlokalizowanym przy ulicy Szarych Szeregów 2, od poniedziałku do środy
w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w czwartki w  godzinach od 7:00 do 17:00 i piątki w godzinach od 7:00 do 13:00, nadać pocztą tradycyjną lub wysłać elektronicznie na adres email:
pwik@pwik.czechowice-dziedzice.pl

Wniosek o wycenę usługi znajduje się tutaj: https://www.pwik.czechowice-dziedzice.pl/pobierz/110

powrót do listy
Copyright © 2020 PWiK Czechowice-Dziedzice
Wykonanie: DigiHex