Projekt "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice Etap 2" - PWiK

UE

AWARIE/MODERNIZACJE

DANE ADRESOWE

LOGOWANIE DO EBOK PODANIE ODCZYTU


A

* Połączenia na numer alarmowy 994 zostaną
automatycznie przekierowane do najbliższej
jednostki pogotowia wodociągowego.
Połączenia wykonane na terenie Czechowic-Dziedzic
przekierowane są do czechowickich wodociągów

Aktualności

Projekt "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice Etap 2"

2020-05-23

 

Rozpoczynają się prace prowadzone w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice Etap 2"

W dniach 04.03.2020r. oraz 20.05.2020 r. nastąpiło protokolarne przekazanie placu budowy pozwalające na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie przebudowy sieci wodociągowej realizowanej w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Przekazania placu budowy dokonano dla Wykonawcy robót budowlanych realizowanych jako „Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic_Dziedzic część1 i część 2 - południe"

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o przedmiotowych częściach kontraktu:

Wykonawcą obu części jest Konsorcjum Firm:

LIDER KONSORCJUM:
Przedsiębiorstwo usług budowlanych, inwestycyjnych i BHP „SPIŻBUD”
Hieronim Spiżewski
ul. Goleszowska 15/24,
43-300 Bielsko-Biała

Kontakt do lidera Konsorcjum: 33 819 13 21

CZŁONEK KONSORCJUM:
„EKOTEXBUD 2” Sp. z o.o., ul. Cegielniana 61,
43-300 Bielsko-Biała

CZŁONEK KONSORCJUM:
„INSTAL-BRATEK” S.C. Katarzyna i Jerzy Bratek,
43-211 Piasek, ul. Magnolii 3

 

CZĘŚĆ 1 KONTRAKTU IV

Zakres robót:

Modernizacja sieci wodociągowej o długości 11,4 km

Obszar robót:

Ulice Kamionka, Bukowa, Chabrowa, Podlarysz, Różana, Fiołkowa, Konwalii, Napierskiego, Zawiła, Zawiła-boczna, Tulipanów, Hiacyntów, Przebiśniegów, Terenowa, Krokusów, Lipowska, Kręta, Kręta (wzdłuż DK1), Orchidei, Jaskółcza, Żurawia, Krucza, Pawia, Słowicza

Planowane terminy prac:

Rozpoczęcie - II kwartał 2020; Zakończenie - 21.02.2022r.

 

CZĘŚĆ 2 KONTRAKTU IV

Zakres robót:

Modernizacja sieci wodociągowej o długości 3,5 km

Obszar robót:

Ulice Cienista, Cicha, Bukowa, Partyzantów, Zamkowa, Pawia

Planowane terminy prac:

Rozpoczęcie - II kwartał 2020; Zakończenie - 31.01.2022r.

 

Informujemy, że zadania w ramach projektu realizowane są w systemie "Projektuj i buduj" - oznacza to, że wyłoniony w toku przetargu publicznego wykonawca odpowiada zarówno za wykonanie projektu budowlanego oraz za realizację robót budowlano-montażowych.

O prowadzonych pracach oraz możliwych utrudnieniach wykonawcy będą informować mieszkańców na bieżącopowrót do listy