Koronawirus SARS-Cov-2 [Aktualizacja] - PWiK

UE

AWARIE/MODERNIZACJE

DANE ADRESOWE

LOGOWANIE DO EBOK PODANIE ODCZYTU


A

* Połączenia na numer alarmowy 994 zostaną
automatycznie przekierowane do najbliższej
jednostki pogotowia wodociągowego.
Połączenia wykonane na terenie Czechowic-Dziedzic
przekierowane są do czechowickich wodociągów

Aktualności

Koronawirus SARS-Cov-2 [Aktualizacja]

2020-03-11

Koronawirus  - funkcjonowanie PWiK Sp. z o.o.

W związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapobieganiu jego rozprzestrzeniania się Spółka PWiK Sp. z o.o. oprócz bieżącego przekazania podległym pracownikom informacji dotyczących działań profilaktycznych, podejmie w dniach od 13 do 27 marca (włącznie) następujące działania:

● zaprzestaniemy dokonywania tradycyjnych odczytów wodomierzy u klientów Spółki zwracając się jednocześnie z prośbą do naszych klientów o telefoniczne podanie wskazań wodomierzy.

● zaprzestaniemy dokonywania wymiany wodomierzy u klientów Spółki.

● ograniczymy bezpośredni kontakt w ramach funkcjonowania Biura Obsługi Klienta zlokalizowanego przy ulicy Szarych Szeregów 2. preferując kontakt drogą telefoniczną bądź mailową.

PWiK Sp. z o.o. nie przewiduje żadnych ograniczeń wynikających z obowiązku zapewnienia dostaw wody dla klientów Spółki.

W okresie najbliższych dwóch tygodni nie przewiduje się również znaczących ograniczeń związanych z realizacją zaplanowanych prac modernizacyjnych sieci, w tym również PROJEKTU „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

Informujemy, że w związku z zamknięciem wszystkich placówek oświatowych i żłobków, część kadry PWiK może być nieobecna sprawując w tym czasie opiekę nad dziećmi, w związku z powyższym terminy wydawania przez Spółkę uzgodnień branżowych oraz prowadzonej korespondencji mogą ulec wydłużeniu.

 

[Aktualizacja]

DZIAŁY ADMINISTRACYJNE SPÓŁKI PWiK PRACUJĄ ZDALNIE

Informujemy, że ze względu na konieczność zminimalizowania zagrożenia oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa jak i Pracowników Spółki działy administracyjne od dnia 18 marca będą prowadzić pracę zdalną.

Prosimy o składanie wniosków oraz innych dokumentów droga elektroniczną.

W miarę możliwości ponownie zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną, zapewniając jednocześnie, że procedowanie składanych przez Klientów wniosków i wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną odbywać będzie się terminowo.

Dział Eksploatacji Sieci  pracuje w sposób ciągły zapewniając bezpieczeństwo dostaw wody oraz prowadząc niezbędne prace związane z utrzymaniem sieci wodociągowej

Informujemy również, że w przypadku sytuacji kryzysowej konieczne do wykonania prace prowadzone będą przez część pracowników Działu Eksploatacji, pełniących obecnie dyżury domowe

W razie pytań prosimy o kontakt

Sekretariat PWiK
tel. 32 215 37 17
pwik@pwik.czechowice-dziedzice.pl

Dział Techniczny i Zamówień Publicznych
tel. 504 828 429
k.paszek@pwik.czechowice-dziedzice.pl
 

Dział Ekonomiczno-Finansowy
tel. 503 199 806
e.paradowska@pwik.czechowice-dziedzice.pl
 

Dział Sprzedaży i Analiz
tel. 32 214 94 48
o.blaszczak@pwik.czechowice-dziedzice.pl

Dział Monitoringu i Diagnostyki Sieci
tel. 571 245 369
j.chopiak@pwik.czechowice-dziedzice.pl

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy !

 

powrót do listy