PWIK - Strona główna

UE

AWARIE/MODERNIZACJE

DANE ADRESOWE

LOGOWANIE DO EBOK PODANIE ODCZYTU


A

* Połączenia na numer alarmowy 994
zostaną automatycznie przekierowane
do najbliższej
jednostki pogotowia
wodociągowego.Połączenia wykonane
na terenie Czechowic-Dziedzic
przekierowane są do czechowickich
wodociągów

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki  jest  w szczególności wykonywanie działań własnych gminy, określonych  w art. 7 ust. 1 pkt 30, 17, 18, 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) polegających na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice.
   

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

  •     PKD 36.00.Z -  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  •     PKD 37.00 Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
  •     PKD 39.00. Z. - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GOSPODARKA ODPADAMI
Copyright © 2020 PWiK Czechowice-Dziedzice
Wykonanie: DigiHex