PWIK - Strona główna

UE

AWARIE/MODERNIZACJE

DANE ADRESOWE

LOGOWANIE DO EBOK PODANIE ODCZYTU


A

* Połączenia na numer alarmowy 994
zostaną automatycznie przekierowane
do najbliższej
jednostki pogotowia
wodociągowego.Połączenia wykonane
na terenie Czechowic-Dziedzic
przekierowane są do czechowickich
wodociągów

Wzór wartości wykupu sieci wod.


Algorytm obliczania wartości wykupu, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, urządzeń wodociągowych wybudowanych przez odbiorcę wody, z jego własnych środków


Wzór wartości wykupu sieci wodociągowej:


W = D * WK

gdzie:
W - wartość wykupu sieci wodociągowej,
D - przewidywany dochód roczny,
WK - współczynnik kapitalizacji prostej (1/stopa dyskontowa).

 

Wzór na wyliczenie przewidywanego dochodu rocznego (D):

D = k*A*B*SC*Dkoszt

gdzie:
k – współczynnik kosztów dodatkowych (np. projektowanie, uzgadnianie, nadzór i odbiór inwestycji, koszty prac geodezyjnych- 1,07),
A - współczynnik wykorzystania sieci wodociągowej,
B - współczynnik wieku sieci,
Sc - stawka czynszu (4,5%),
D koszt - wydatki inwestycyjne wg. SEKOCENBUD

A - współczynnik wykorzystania sieci wodociągowej, na terenie działalności P. W. i K. w Czechowicach – Dziedzicach Spółka z o.o.
1,10 - ilość sprzedanej wody, przypadająca na 1 m sieci, wyższa niż 10 m3/m*rok,
1,00 - ilość sprzedanej wody, przypadająca na 1 m sieci, powyżej 5 do 10 m3/m*rok,
0,90 - ilość sprzedanej wody, przypadająca na 1 m sieci, niższa niż 5 m3/m*rok.

B - współczynnik wieku sieci wodociągowej:

1,00 - do 2 lat,
0,95 - powyżej 2 lat do 5 lat,
0,90 - powyżej 5 lat do 10 lat,
0,80 - powyżej 10 lat do 20 lat,
0,70 - powyżej 20 lat.

Copyright © 2020 PWiK Czechowice-Dziedzice
Wykonanie: DigiHex