Cennik usług pozostałych - PWiK
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Logowanie do eBOK Zadaj pytanie
Dane adresowe

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji

w Czechowicach-Dziedzicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 652-17-22-928
ul. Czysta 5
43-502 Czechowice-Dziedzice

Centrala:                32 215 37 17
Dział Techniczny: 32 733 34 40
Dział Sprzedaży:  32 214 94 48

Biuro Obsługi Klienta / Kasa
ul. Szarych Szeregów 2
(siedziba PIM Sp z o.o.)

* Połączenia na numer alarmowy 994 zostaną
automatycznie przekierowane do najbliższej
jednostki pogotowia wodociągowego.
Połączenia wykonane na terenie Czechowic-Dziedzic
przekierowane są do czechowickich wodociągów

Cennik usług pozostałych

Cennik na pozostałe usługi
obowiązuje od 1 lutego 2018 roku

 

 

Lp

Wyszczególnienie

Cena usługi netto w PLN

Stawka VAT [%]

Cena usługi brutto w PLN

1 Usługa wydania uzgodnienia branżowego innego niż dla wodociągu: format A41 50,00 23 61,50
2 Usługa wydania kopii dokumentu z archiwum 15,00 23 18,45
3 Usługa inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej na terenie Czechowic-Dziedzic (roboczogodzina)2 200,00 23 246,00
Każde rozpoczęte następne 30 minut 100,00 23 123,00
4 Usługa zamknięcia i otwarcia zasuwy na wniosek odbiorcy wody 120,00 8 129,60
5 Ekspertyza wodomierza – zgodna z fakturą punktu legalizacyjnego powiększona o usługę montażu i demontażu wodomierza 200,00 + koszt ekspertyzy wodomierza 8 216,00 + koszt ekspertyzy wodomierza
6 Usługa lokalizacji korelatorami i geofonem awarii sieci wodociągowej na terenie gminy Czechowice-Dziedzice (roboczogodzina)3 250,00 23 307,50
Każde rozpoczęte następne 30 minut 125,00 23 153,75
7 Nadzór branżowy nad realizacją inwestycji zbliżających się lub kolidujących z infrastrukturą wodociągowo- kanalizacyjną (roboczogodzina)3 70,00 23 86,10
8 Hydrodynamiczne czyszczenie przewodów kanalizacyjnych samochodem z odzyskiem wody (maszynogodzina)3 350,00 8 378,00
Hydrodynamiczne czyszczenie obiektów kanalizacyjnych samochodem z odzyskiem wody i wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (maszynogodzina)3 500,00 8 540,00
Koszt zrzutu ścieków do punktu zlewczego na oczyszczalni za 1 m3 10,00 8 10,80
9 Budowa/przebudowa/naprawa sieci wodociągowej na wniosek kontrahenta

Według kalkulacji indywidualnej (dojazd + robocizna + materiał + sprzęt + nadzór)

23 Według kalkulacji indywidualnej (dojazd + robocizna + materiał + sprzęt + nadzór)
10 Usługa pompowania wody ze studzienek wodomierzowych w celu dokonania odczytu bądź wymiany wodomierza (szt.) 200,00 23 246,00
11 Usługa kontroli przyłącza kanalizacyjnego lub sieci kanalizacyjnej za pomocą agregatu dymotwórczego (zadymiarki) (roboczogodzina)3 150,00 23 184,50
12 Pobór wody bezpośrednio z hydrantu

Według kalkulacji indywidualnej (dojazd + robocizna + ilość m3 wody)

8 Według kalkulacji indywidualnej (dojazd + robocizna + ilość m3 wody)
13 Nieuzasadnione wezwanie służb technicznych P. W. i K. 100,00 23 123,00

 

1 - w przypadku większych formatów opłata pobierana proporcjonalnie  
2 - KANAŁ WINIEN BYĆ WCZEŚNIEJ WYCZYSZCZONY 
3 - koszty uwzględniają wykonanie usługi do godziny 1500
od godziny 1500 do godziny 2200 cena usługi wzrasta o 50%, 
od godziny 2200 do godziny 600  cena usługi wzrasta o 100%, 
w soboty, niedziele i święta  cena usługi wzrasta o 100%.


Uwaga: 

  • w przypadku łączonych zleceń, bądź niewystępujących w cenniku, cena usług ustalana będzie indywidualnie
Copyright © 2017  PWiK
Wykonanie: DigiHex