Cennik usług pozostałych - PWiK

UE

AWARIE/MODERNIZACJE

DANE ADRESOWE

LOGOWANIE DO EBOK PODANIE ODCZYTU


A

* Połączenia na numer alarmowy 994 zostaną
automatycznie przekierowane do najbliższej
jednostki pogotowia wodociągowego.
Połączenia wykonane na terenie Czechowic-Dziedzic
przekierowane są do czechowickich wodociągów

Cennik usług pozostałych

Cennik na pozostałe usługi świadczone przez PWiK
obowiązuje od 8 stycznia 2020 roku

 

Wyszczególnienie Cena usługi netto w PLN Stawka VAT [%] Cena usługi brutto w PLN
Budowa/przebudowa/naprawa sieci wodociągowej cena ustalana wg. indywidualnej kalkulacji 23  
Budowa/przebudowa/naprawa przyłącza wodociągowego cena ustalana wg. indywidualnej kalkulacji 23  
Budowa/przebudowa/naprawa sieci kanalizacji deszczowej cena ustalana wg. indywidualnej kalkulacji 23  
Usługa koparko-ładowarką oraz minikoparką cena ustalana wg. indywidualnej kalkulacji 23  
       
Pobór wody bezpośrednio z hydrantu      
Kaucja za stojak hydrantowy     2 000,00
Wynajem stojaka do poboru wody z hydrantu (doba) 10,00 8 10,80
Opłata za montaż oraz demontaż stojaka 200,00 8 216,00
Opłata za pobraną wodę z hydrantu jest wyliczana na podstawie wskazań wodomierza (wg obowiązującej taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Czechowice-Dziedzice)
       
Ekspertyza wodomierza w przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości wskazań wodomierza    
Jeśli wynik ekspertyzy wodomierza wykaże prawidłowe działanie urządzenia, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy pokrywa Klient (wnioskodawca)      
Koszty ekspertyzy w zależności od typu wodomierza zgodnie z fakturą punktu legalizacyjnego (refaktura)  
Usługa montażu i demotażu wodomierza 220,00 8 237,60
       
Wyszczególnienie Cena usługi netto w PLN Stawka VAT [%] Cena usługi brutto w PLN
Usługa wydania uzgodnienia branżowego innego niż dla wodociągu (cena za jedną sztukę formatu A4)1 55,00 23 67,65
Usługa wydania kopii dokumentu z archiwum (cena za jedną sztukę formatu A4 )1 16,50 23 20,30
Usługa inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej (roboczogodzina)2,3 220,00 23 270,60
Każde rozpoczęte następne 30 minut 110,00 23 135,30
Usługa trasowania sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, energetycznej oraz ciepłowniczej (roboczogodzina)3 220,00 23 270,60
Każde rozpoczęte następne 30 minut 110,00 23 135,30
Usługa zamknięcia i otwarcia zasuwy na wniosek odbiorcy wody 132,00 8 142,56
Usługa montażu i demontażu wodomierza na wniosek odbiorcy wody 220,00 8 237,60
Usługa lokalizacji korelatorami i geofonem awarii sieci/przyłącza wodociągowego (roboczogodzina)3 275,00 23 338,25
Każde rozpoczęte następne 30 minut 137,50 23 169,13
Nadzór branżowy nad realizacją inwestycji zbliżających się lub kolidujących z infrastrukturą wodociągową (roboczogodzina)3 77,00 23 94,71
Hydrodynamiczne czyszczenie przewodów kanalizacyjnych samochodem z odzyskiem wody (maszynogodzina)3 420,00 8 453,60
Usługa pompowania wody ze studzienki wodomierzowej w celu dokonania odczytu bądź wymiany wodomierza (szt.) 220,00 zł 23 270,60
Usługa kontroli przyłącza kanalizacyjnego lub sieci kanalizacyjnej za pomocą agregatu dymotwórczego (zadymiarki) (roboczogodzina)3 165,00 23 202,95
Nieuzasadnione wezwanie służb technicznych P. W. i K.3 100,00 23 123,00
 
1 - w przypadku większych formatów opłata pobierana proporcjonalnie  
- KANAŁ WINIEN BYĆ WCZEŚNIEJ WYCZYSZCZONY 

3 - koszty uwzględniają wykonanie usługi do godziny 1500, koszty uwzględniają wykonanie usługi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, koszt usługi świadczonej przez PWiK poza terenem Gminy ustalany jest na podstawie indywidualnej kalkulacji
- od godziny 15:00 do godziny 22:00 cena usługi wzrasta o 50%,
- od godziny 22:00 do godziny 6:00  cena usługi wzrasta o 100%,
- w soboty, niedziele i święta  cena usługi wzrasta o 100%.