Status prawny - PWiK

UE

AWARIE/MODERNIZACJE

DANE ADRESOWE

LOGOWANIE DO EBOK PODANIE ODCZYTU


A

* Połączenia na numer alarmowy 994 zostaną
automatycznie przekierowane do najbliższej
jednostki pogotowia wodociągowego.
Połączenia wykonane na terenie Czechowic-Dziedzic
przekierowane są do czechowickich wodociągów

Status prawny

Spółka prowadzi działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Skrót firmy P.W.i K. w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o.
Siedziba kraj: Polska
województwo: śląskie
powiat: bielski
miasto: Czechowice-Dziedzice
Adres, telefon ul. Czysta 5
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 37 17, 32 733 34 40
NIP 6521722928
REGON 243097669
Kapitał zakładowy 11.046.000,00

 

Udział w ogólnej wartości  kapitału - 100% jednostka samorządu terytorialnego tj. Gmina Czechowice-Dziedzice
Wartość udziałów - 11.046.000,00 zł