Informacja o odczytach wodomierzy - PWiK
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Logowanie do eBOK Zadaj pytanie
Dane adresowe

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji

w Czechowicach-Dziedzicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 652-17-22-928
ul. Czysta 5
43-502 Czechowice-Dziedzice

Centrala:                32 215 37 17
Dział Techniczny: 32 733 34 40
Dział Sprzedaży:  32 214 94 48

Biuro Obsługi Klienta / Kasa
ul. Szarych Szeregów 2
(siedziba PIM Sp z o.o.)

* Połączenia na numer alarmowy 994 zostaną
automatycznie przekierowane do najbliższej
jednostki pogotowia wodociągowego.
Połączenia wykonane na terenie Czechowic-Dziedzic
przekierowane są do czechowickich wodociągów

Informacja o odczytach wodomierzy

Odczyt wodomierzy

Odczyt wodomierzy przez pracowników P.W.iK w Czechowicach-Dziedzicach odbywa się według ustalonych harmonogramów z podziałem na rejony. Odczyty wykonywane są:

- co 2 miesiące (+/- 1 tydzień) – dla odbiorców indywidualnych
- co 1 miesiąc – dla pozostałych odbiorców

W przypadku, gdy odczytywacz nie zastanie klienta w domu zostawia powiadomienie, w takim przypadku prosimy o podanie stanu wodomierza w terminie 3 dni roboczych.
Stan wodomierza można podać:
- osobiście w siedzibie firmy
- telefonicznie na nr 32 215 37 17
- drogą elektroniczną przez eBOK

Wszyscy nasi odczytywacze posiadają  legitymację służbową oraz upoważnienie ze zdjęciem pracownika, dokumenty są zatwierdzone przez Prezesa Zarządu Spółki. Każda legitymacja/upoważnienie posiada numer identyfikacyjny, za pomocą którego można telefonicznie potwierdzić tożsamość pracownika.
W celu usunięcia awarii w domu naszych klientów jesteśmy zawsze wcześniej umówieni.
Żaden z pracowników P.W.i K. w Czechowicach-Dziedzicach nie jest upoważniony do przyjmowania zapłaty za usługę. Wpłaty dokonywane sa wyłącznie w Kasie P.W.i K. bądź na konto bankowe.
W celu potwierdzenia tożsamości osób lub usuwanych awarii prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 32 215 37 17
Poniżej wzory legitymacji i upoważnienia przedstawiciela P.W.i K. w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o.

Legitymacja służbowa:

 


Upoważnienie:

 

Copyright © 2017  PWiK
Wykonanie: DigiHex