PARAMETRY JAKOSCI WODY - PWiK

UE

AWARIE/MODERNIZACJE

DANE ADRESOWE

LOGOWANIE DO EBOK PODANIE ODCZYTU


A

* Połączenia na numer alarmowy 994 zostaną
automatycznie przekierowane do najbliższej
jednostki pogotowia wodociągowego.
Połączenia wykonane na terenie Czechowic-Dziedzic
przekierowane są do czechowickich wodociągów

PARAMETRY JAKOSCI WODY

Monitoring okresowy jakości wody przeznaczonej do spożycia - sprawozdania z badań

  

                Czysta_21_04_2020

                Traugutta_23_03_2020

                Nad Białką 22_03_2020

                Szkolna_18_02_2020

                Drzymały 29_01_2020

                Waryńskiego 29_01_2020