Informacje - PWiK

UE

AWARIE/MODERNIZACJE

DANE ADRESOWE

LOGOWANIE DO EBOK PODANIE ODCZYTU


A

* Połączenia na numer alarmowy 994 zostaną
automatycznie przekierowane do najbliższej
jednostki pogotowia wodociągowego.
Połączenia wykonane na terenie Czechowic-Dziedzic
przekierowane są do czechowickich wodociągów

Informacje

ORGANY I OSOBY ZARZĄDZAJĄCE


Zgromadzenie Wspólników:
-     Gmina Czechowice-Dziedzice, wartość udziałów 11.046.000,00 zł , tj. 100%

Zarząd:
-    Andrzej Rzepka - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
-    Paweł Mrowiec - Przewodniczący RN
-    Mariusz Siwoń – Członek RN
-    Marian Twardzik- Członek RN

 

   Schemat struktury organizacyjnej