Informacje - PWiK
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Logowanie do eBOK Podaj odczyt / zapytaj
Dane adresowe

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji

w Czechowicach-Dziedzicach
Spółka z o. o.


ul. Czysta 5
43-502 Czechowice-Dziedzice

Centrala:                32 215 37 17
Dział Techniczny: 32 733 34 40
Dział Sprzedaży:  32 214 94 48

Biuro Obsługi Klienta / Kasa
ul. Szarych Szeregów 2
(siedziba PIM Sp z o.o.)

NIP: 652-17-22-928

* Połączenia na numer alarmowy 994 zostaną
automatycznie przekierowane do najbliższej
jednostki pogotowia wodociągowego.
Połączenia wykonane na terenie Czechowic-Dziedzic
przekierowane są do czechowickich wodociągów

Informacje

ORGANY I OSOBY ZARZĄDZAJĄCE:


Zgromadzenie Wspólników

Gmina Czechowice-Dziedzice, wartość udziałów 11.046.000,00 zł , tj. 100%

Zarząd
-    Andrzej Rzepka - Prezes Zarządu


Rada Nadzorcza
-    Paweł Mrowiec - Przewodniczący RN
-    Mariusz Siwoń – Członek RN
-    Marian Twardzik- Członek RN

 

   Schemat struktury organizacyjnej