PWIK - Strona główna

UE

AWARIE/MODERNIZACJE

DANE ADRESOWE

LOGOWANIE DO EBOK PODANIE ODCZYTU


A

* Połączenia na numer alarmowy 994
zostaną automatycznie przekierowane
do najbliższej
jednostki pogotowia
wodociągowego.Połączenia wykonane
na terenie Czechowic-Dziedzic
przekierowane są do czechowickich
wodociągów

CENY WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

informuje szanownych klientów:

W związku z ogłoszeniem w dniu 25.05.2018 w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie taryfy zatwierdzonej decyzją GL.RET.070.7.134.2018, na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice od dnia 02 czerwca 2018 r. przez okres 3 lat, będzie obowiązywała następująca taryfa:

 

Wysokość cen za dostarczona wodę

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od 2 czerwca 2018 do 1 czerwca 2019)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

1

Grupa od 1 do 13

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

7,53

8,13

zł / m³

 

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od 2 czerwca 2019 do 1 czerwca 2020)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

1

Grupa od 1 do 13

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

7,83

8,46

8,13 z dopłatą*

zł / m³

 

* Szanowni Klienci informujemy, że Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podjęła uchwałę o dopłacie do ceny taryfowej za zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług na okres od 02.06.2019 r. do 31.12.2019 r. w wysokości 0,33 zł/m3. Zgodnie z taryfą cena wody od 02.06.2019 do 01.06.2020 wynosi 8,46 zł brutto/m3.   Dopłata spowoduje utrzymanie cen wody dla klientów PWiK na dotychczasowym poziomie.

 

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 2 czerwca 2020 do 1 czerwca 2021)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

1

Grupa od 1 do 13

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

8,27

8,93

8,13 z dopłatą*

zł / m³

 

*  Szanowni Klienci, informujemy, że na wniosek Burmistrza Czechowic-Dziedzic Rada Miejska w dniu 26 maja 2020 roku podjęła uchwałę o DOPŁACIE do ceny taryfowej za zaopatrzenie w wodę dla odbiorców, na okres od 02.06.2020r. do 31.12.2020r. w wysokości 0,80 zł/m3. Zgodnie z taryfą cena wody w tym okresie wynosić będzie 8,93 zł/m3, a przedmiotowa dopłata spowoduje jej utrzymanie na dotychczasowym poziomie.

 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka miary: zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy

Stawka opłaty netto

Stawka opłaty z VAT

1

Grupa 1

10,62

11,47

2

Grupa 2

8,62

9,31

3

Grupa 3

21,62

23,35

4

Grupa 4

19,62

21,19

5

Grupa 5

9,12

9,85

6

Grupa 6

7,12

7,69

7

Grupa 7

14,62

15,79

8

Grupa 8

12,62

13,63

9

Grupa 9

9,12

9,85

10

Grupa 10

7,12

7,69

11

Grupa 11

14,62

15,79

12

Grupa 12

12,62

13,63

13

Grupa 13

7,62

8,23

 

 

Grupy odbiorców

 

 

Lp.

Taryfowe grupy odbiorców

1

Grupa 1

Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).

2

Grupa 2

Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.

3

Grupa 3

Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).

4

Grupa 4

Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.

5

Grupa 5

Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-przedstawiciele i zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty  (faktura papierowa).

6

Grupa 6

Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-przedstawiciele i zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc.. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu  e-bok.

7

Grupa 7

Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-przedstawiciele i zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).

8

Grupa 8

Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-przedstawiciele i zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu  e-bok.

9

Grupa 9

Pozostali odbiorcy: Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).

10

Grupa 10

Pozostali odbiorcy: Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.

11

Grupa 11

Pozostali odbiorcy: Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).

12

Grupa 12

Pozostali odbiorcy: Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu  e-bok.

13

Grupa 13

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań dodatkowego urządzenia pomiarowego nie będącego własnością PWiK. Okres rozliczeniowy obejmuje jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).

 

Pliki do pobrania:

Taryfa dot. decyzji GL.RET.070.7.134.2018

Decyzja GL.RET.070.7.134.2018

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017.0.328)

Plan wieloletni (Uchwała nr XLI/446/17 z dnia 21 listopada 2017r.)

 

 

Copyright © 2020 PWiK Czechowice-Dziedzice
Wykonanie: DigiHex