Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Czechowice-Dziedzice - PWiK
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
eBOK Podaj stan wodomierza Zadaj pytanie
Dane adresowe

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji

w Czechowicach-Dziedzicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 652-17-22-928
ul. Legionów 85
43-502 Czechowice-Dziedzice
Centrala:                32 215 37 17
Dział Techniczny: 32 733 34 40
Tel. komórkowy:   504 828 429

 

            

 

*Połączenia na numer alarmowy 994 zostaną automatycznie przekierowane do najbliższej jednostki pogotowia wodociągowego.
Połączenia wykonane na terenie Czechowic-Dziedzic przekierowane są do czechowickich wodociągów.

Aktualności

Przerwa w dostawie wody ul. Polna
2018-08-13
P.W.i K. w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o. informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 14 Sierpnia 2018 r. (wtorek) w godz. 800–1500 w budynkach przy: ul. Polna 27 Za utrudnienia przepraszamy.
czytaj więcej
Przerwa w dostawie wody przy ul. Junackiej, Włókienniczej, Olszyna, Podwale, Rzecznej, Rolnej, Brzozowej, Jastrzębiej, Klonowej, Krupniczej, Kwiecistej, Nad Młynówką, Pięknej, Robotniczej
2018-07-31
P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o. informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 3 SIERPNIA 2018 r. (piątek) w godz. 800–1300 w budynkach przy: ul. Junackiej, Włókienniczej, Olszyna, Podwale, Rzecznej, Rolnej, Brzozowej, Jastrzębiej, Klonowej, Krupniczej, Kwiecistej, Nad Młynówką, Pięknej, Robotniczej, Komorowickiej 1-38, Legionów 241a. Za utrudnienia przepraszamy.
czytaj więcej
Prace na sieci - Legionów
2018-07-17
P.W.i K. w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o. informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 19 LIPCA 2018 r. (czwartek) w godz. 8:00–15:00 w budynkach przy: ul. Legionów (od skrzyżowania z ul. Lipowską do skrzyżowania z ul. Bestwińską) oraz ul. Dworcowej, Pocztowej, Jodłowej oraz ul. Bestwińska nr od 2-6.
czytaj więcej

Przetargi

Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe; Cześć 1, Część 2, Część 3 (ponowne postępowanie - trzecie)
2018-08-02
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/POIS/JRP/2017 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja istniejących, ale wadliwie funkcjonujących odcinków sieci wodociągowej poprzez budowę nowych odcinków sieci wodociągowej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”, Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe, a także wykonanie modernizacji nawierzchni dróg, na odcinkach w których nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej, wykonanie podbudów pod nawierzchnie oraz oporników drogowych.
czytaj więcej
Wymiana odcinków sieci wodociągowych azbestowo-cementowych w ul. Górniczej i ul. Drzymały w Czechowicach – Dziedzicach
2018-07-23
Wymiana odcinków sieci wodociągowych azbestowo-cementowych w ul. Górniczej i ul. Drzymały w Czechowicach – Dziedzicach
czytaj więcej
Kontrakt VIII Zakup korelatora cyfrowego
2017-09-28
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 5/POIS/JRP/2017
Przedmiotem zamówienia jest „Kontrakt VIII Zakup korelatora cyfrowego” z hydrofonami i monitorem do lokalizacji wycieków na przewodach wodociągowych (tworzywowych i stalowych) na potrzeby realizacji projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” realizowanego w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata  2014-2020, nr umowy do dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0250/16 z dnia 09.03.2017 r.
Status: Rozstrzygnięty
czytaj więcej
Copyright © 2017  PWiK
Wykonanie: DigiHex