Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Czechowice-Dziedzice - PWiK
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
eBOK Podaj stan wodomierza Zadaj pytanie
Dane adresowe

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji

w Czechowicach-Dziedzicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 652-17-22-928
ul. Legionów 85
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 37 17
      32 733 34 40
      504 828 429

 

            

 

*Połączenia na numer alarmowy 994 zostaną automatycznie przekierowane do najbliższej jednostki pogotowia wodociągowego.
Połączenia wykonane na terenie Czechowic-Dziedzic przekierowane są do czechowickich wodociągów.

Aktualności

Przerwa w dostawie wody - ul. Polna, Łagodna
2018-04-12
P.W.i K. w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o. informuje, że z powodu prac modernizacyjnych sieci wodociągowej przy ul. Polnej i Łagodnej nastąpi przerwa w dostawie wody dnia 12 kwietnia 2018 r. w godz. 800–1400 w budynkach przy ulicy: Matejki, Zachodniej, Polnej od nr 1 do 11 oraz Łagodnej od nr 1 do 6.
czytaj więcej
Przerwa w dostawie wody - ul. Płaska
2018-01-31
P.W.i K. w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o. informuje, że z powodu awaryjnej modernizacji sieci wodociągowej w ul. Płaskiej, nastąpi przerwa w dostawie wody dnia 01 lutego 2018 r. w godz. 800–1500 w budynkach przy ulicach: Płaskiej, Smoczej, Starowiejskiej i Stromej. Za utrudnienia przepraszamy.
czytaj więcej
Przerwa w dostawie wody - ul. Kopernika
2018-01-26
P.W.i K. w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o. informuje, że z powodu prac na sieci wodociągowej w ul. Kopernika, nastąpi przerwa w dostawie wody dnia 30 stycznia 2018 r. w godz. 900–1300 w rejonie ul. Kopernika od nr 39 (numery nieparzyste), ul. Kopernika od nr 86 (numery parzyste), ul. Potok 7 i 9, ul. Akacjowa od nr 6, ul. Myśliwska, ul. Do Gajówki, ul. Św. Huberta. Za utrudnienia przepraszamy.
czytaj więcej
Przerwa w dostawie wody - ul. Towarowa
2018-01-17
P.W.i K. w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o. informuje, że z powodu prac modernizacyjnych sieci wodociągowej przy ul. Towarowej nastąpi przerwa w dostawie wody dnia 18 stycznia 2018 r. w godz. 800–1200 w budynkach przy ul. Towarowej. Za utrudnienia przepraszamy. tel: 32 215 3717 ; 32 733 34 40;
czytaj więcej
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice dla klientów P.W.I.K. w Czechowicach-Dz. Sp. z o.o.
2017-11-27
Informujemy, że w dniu 21 listopada 2017 została podjęta Uchwała nr XLI/447/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
czytaj więcej
Przerwa w dostawie wody - ul. Górnicza, Karolinki, Rumana
2017-11-24
P.W.i K. w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o. informuje, że z powodu prac modernizacyjnych sieci wodociągowej na ul. Górniczej nastąpią chwilowe przerwy w godz. 8.00-15.00 w dostawie wody w dniu 29 listopada 2017 r. w budynkach przy ulicach: Górniczej na odcinku od ul. Karolinki do Węglowej, oraz przy ul. Karolinki; Rumana do budynku 42 włącznie. Za utrudnienia przepraszamy. tel: 32 215 3717 ; 32 733 34 40; 509-168-661
czytaj więcej

Przetargi

Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe; Cześć 1, Część 2, Część 3
2018-02-15
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/POIS/JRP/2017
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja istniejących, ale wadliwie funkcjonujących odcinków sieci wodociągowej poprzez budowę nowych odcinków sieci wodociągowej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”, Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe, a także wykonanie modernizacji nawierzchni dróg, na odcinkach w których nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej, wykonanie podbudów pod nawierzchnie oraz oporników drogowych.
czytaj więcej
Kontrakt VIII Zakup korelatora cyfrowego
2017-09-28
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 5/POIS/JRP/2017
Przedmiotem zamówienia jest „Kontrakt VIII Zakup korelatora cyfrowego” z hydrofonami i monitorem do lokalizacji wycieków na przewodach wodociągowych (tworzywowych i stalowych) na potrzeby realizacji projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” realizowanego w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata  2014-2020, nr umowy do dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0250/16 z dnia 09.03.2017 r.
Status: Rozstrzygnięty
czytaj więcej
Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych przy ul. Węglowej i ul. Górniczejna osiedlu mieszkaniowym Kolonia Górnicza w Czechowicach – Dziedzicach
2017-04-04

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza postępowanie ofertowe o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych „Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych przy ul. Węglowej i ul. Górniczej na osiedlu mieszkaniowym Kolonia Górnicza w Czechowicach – Dziedzicach”

Status: Rozstrzygnięty
czytaj więcej
Dostawa armatury wodociągowej żeliwnej i stalowej
2017-03-13

Dostawa armatury wodociągowej żeliwnej i stalowej

Status: Rozstrzygnięty
czytaj więcej
Dostawa akcesoriów wodomierzowych, z podziałem na zadania
2017-01-27

Dostawa akcesoriów wodomierzowych, z podziałem na zadania Zadanie I: Dostawa systemów zabezpieczeń wodomierzy. Zadanie II: Dostawa konsol wodomierzowych. Zadanie III: Dostawa zaworów i kształtek do zestawów wodomierzowych. Zadanie IV: Dostawa zestawów wodomierzowych.

Status: Rozstrzygnięty
czytaj więcej
Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach inżynieryjnych (awarie i planowane prace), w 2017 roku na terenie gminy Czechowice- Dziedzice
2016-12-05

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach - Dziedzicach Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne, w ramach potrzeb P.W.iK. w Czechowicach - Dziedzicach Spółka z o.o. "Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach inżynieryjnych (awarie i planowane prace), w 2017 roku na terenie gminy Czechowice- Dziedzice"

Status: Rozstrzygnięty
czytaj więcej
Copyright © 2017  PWiK
Wykonanie: DigiHex